PRIME TECH Sp. z o.o. powstała aby realizować projekty związanych z odzyskiem surowców wykorzystując najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania dostępne na świecie.

PRIME TECH wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz obowiązującym przepisom i wykorzystując kilkudziesięciu letnie doświadczenie w zagospodarowywaniu odpadami, przemyśle chemicznym oraz odzyskiwaniem surowców wtórnych, proponuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami na najwyższym poziomie.

Kompetencje i Profesjonalizm:
- Doświadczenie w Branży
- Indywidulane podejście
- Zaangażowanie
- Bezpieczeństwo i wiarygodność
- Nieustający rozwój technologiczny

W najbliższym czasie chcielibyśmy również dostarczać nowoczesną technologię dla wszystkich którzy pójdą w nasze ślady, gdzie mamy możliwość panowania nad całością procesu technologicznego mechanicznego, termicznego i biologicznego przetwarzania od koncepcji do realizacji pod klucz.

Wszystkie technologie w jednym miejscu.

Zachęcamy do Współpracy!!!